Eesti toidu kuu ootab osavõtjaid

2022. aasta septembris tähistab Eesti juba kaheksandat korda Eesti toidu kuud. Eesti toidu kuu saab teoks kõigi kaasamõtlejate abil.

Maaeluministeerium on alustanud käesoleva aasta toidukuu programmi kaardistamisega, kuhu sarnaselt eelnevate aastatega koondab kokku sündmused, mis on pühendatud toidule ja toimuvad septembris (ja ka oktoobri alguses) Eesti eri piirkondades.

Ministeerium infot laatade, festivalide, vabaõhuürituste, konverentside, toidu teemanädalate ja haridusprogrammide kohta.

Eesti toidu kuu formaadis osalevate ürituste korraldajatelt oodatakse, et ürituste kommunikatsioonis ja reklaamimisel kasutakse logo „Ma armastan Eesti toitu” ning viidatakse Eesti toidu kuule.

Köik, kes soovivad oma septembri toidusündmuste info avaldada www.eestitoit.ee lehel, siis palun saatke eelinfo kavandatavatest tegevustest 22. juuniks aadressilekerli.noges@agri.ee

Esialgu piisab vaid sündmuse nimest ning toimumise ajast.

 

Teate koostas:

Kerli Nõges

Maaeluministeerium

Tel 625 6560